CELKOVÉ - 65 km   Kategorie - 65 km   CELKOVÉ - 90 km   Karegorie - 90 km   DR - 65   DR - 90